ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। MASTER CADRE PUNJAB 4161 Jobs Notification Out

master cadre punjab jobs, master cadre pstet new jobs 2022, Master cadre new job notifications, Master cadre Science jobs, Master Cadre Social Studies jobs, Master Cadre Hindi jobs Maths Master Cadre jobs notification 2022, pstet jobs 2022, Ghar Ghar rojgar, Master Cadre Music Teacher jobs punjab, Physical Education Teacher jobs in punjab 2022 ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ … Read more

PSTET Answer Key 2021 : Submit Objection From 4 January PSTET result on 24 January

PSTET answer key 2021 ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ 2021 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: pstet pstet2021 pstet 2021 answer key pstet 2021 answer key paper 1 pstet 2021 answer key paper 2 pstet answer key objections ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ)ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ … Read more

PSTET 2022 Important QUESTIONS set 1

pstet 2022 important Questions , pstet 2022 practice set 1, pstet cdp questions, pstet most important questions for 2022 Q. The psychologist who tried to develop a learning theory principlesof topology(A branch of Mathematics) is: (a) Kurt Lewin(b) Sigmund Freud(c) William James(d) Skinner Q. Modelling is the concept given by: (a) Albert Bandura(b) J.B. Watson(c) … Read more